Cookies

Information om Cookies

Vi använder olika externa tjänster och cookies för att optimera ditt besök på uteboxen.se.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Samtycke

Om du vill ändra ett ta tillbaka ditt samtycke kan du göra det här.
Uppdatera samtycke för uteboxen.se

Cookies på uteboxen.se

Dessa kakor går inte att välja bort. De behövs för att webbplatsen skall fungera.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Google Recaptcha PREFNID
HSID
APISID
SID
Används för att förhindra oönskade åtgärder och attacker mot webbsidan och formulär.
uteboxen.se Cookies och Content Security Policy cookies_and_content _security_policy Denna cookie lagrar och sparar dina samtyckesval. Krävs för att rutan inte ska visas igen, samt för att minnas dina val i 365 dagar.
uteboxen.se Chattfönster Öppningstid weply.*.data.ot Registrerar tiden när chattfönstret öppnas.
uteboxen.se Chatt Test Utgångsdatum weply.*.data.st.template.expire Definierar utgångsdatumet för ett delat test av chatten.
uteboxen.se Chatt Mall ID weply.*.data.st.template.id Anger en mall som ska användas för det delade testet av chatten.
uteboxen.se Olästa Meddelanden weply.*.data.um Registrerar antalet olästa meddelanden som visas i form av en notifikation.
uteboxen.se Webbadresser Samling weply.*.data.urls.buffer Samlar in en lista med webbadresser till den aktuella webbplatsen som besökaren har besökt innan chatten initierades. Används för rapporteringsändamål.
uteboxen.se Proaktiva Chattbubblor weply.*.proactive Används i sammanhang med de dyker upp chattbubblorna.
uteboxen.se Google Analytics Sessions-ID weply.#.data.gaMeasurementId Registrerar Google Analytics sessions-ID om besökaren accepterar Google Analytics-cookies på webbplatsen.
Weply.chat Användarstatistik weply.analytics.user Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder chattwidgeten.
Weply.chat Session Interaktion weply.analytics.user_session Registrerar besökarens interaktioner med chatt-widgeten.
Weply.chat Webbplats Optimering logglytrackingsession Samlar in uppgifter om användarnas beteende och interaktion för att optimera webbplatsen.

För att vi ska kunna förbättra funktionalitet och uppbyggnad, baserat på hur webbsidan används, samt följa upp marknadsföringsåtgärder och se navigeringsmönster.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Analytics / Tag Manager _ga
_gid
_gat
AMP_TOKEN
_gac_*
Google Analytics används för att analysera och utvärdera besökarens beteendemönster och hur denne navigerar på webbplatsen.
Vi använder även insamlad statistik och data för att följa upp kampanjer och besöksstatistik över tid.

För att vi ska kunna förbättra din upplevelse på webbplatsen genom att t.ex komma ihåg kartpositioner m.m

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Maps NID
PREF
khcookie
Med dessa cookies kan Google Maps komma ihåg vilken webbläsare du använder och vilka inställningar du har ställt in när du visar kartor.

Dessa cookies används bl.a för att mäta och spåra effektiviteten och interaktionen av vår marknadsföring på olika plattformar.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google ADS gcl_au
_gcl_aw
gac
Används av Google Ads för att förstå användarinteraktioner med annonsen och webbplatsen. Cookies sätts även när du klickar på en Google annons och används för att mäta konverteringar. Cookies innehåller även kampanjrelaterad information som används för att mäta effektiviteten av annonser.
Meta Ads Manager _fbp
fr
tr
Används av Meta via Ads Manager, är alla inriktade på att förbättra och personifiera användarupplevelsen inom onlineannonsering. Dessa cookies samlar in data om användarnas webbaktiviteter och interaktioner för att möjliggöra riktade och effektiva annonser. Exempel på detta kan vara: Spåra besök över olika webbplatser och förbättra annonseringen genom realtidsbudgivning och att optimera leveransen av annonser baserat på användarinformation.

Marknadsföring via Google ADS
Via Google ADS datainsamling för anpassning av annonser samlar vi in information om dig som besökare.

Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Personanpassad marknadsföring

Vi samlar in data via Google Analytics för att kunna skapa personanpassade annonser med hjälp av remarketing i Google Display Network.

Marknadsföring via Meta
Meta behåller information så länge vi behöver den för att tillhandahålla våra produkter, uppfylla lagliga skyldigheter eller skydda våra egna eller andras intressen. Vi beslutar hur länge vi behöver informationen i varje enskilt fall. Här är vad vi överväger när vi beslutar:

 • Om vi behöver den för att driva eller tillhandahålla våra produkter. Till exempel behöver vi behålla viss information för att underhålla ditt konto. Läs mer
 • Funktionen som vi använder den för och hur den funktionen fungerar. Till exempel behålls meddelanden som skickas med Messenger’s vanish-läge under en kortare tid än vanliga meddelanden. Läs mer
 • Hur länge vi behöver behålla informationen för att uppfylla vissa lagliga skyldigheter. Se några exempel
 • Om vi behöver den för andra legitima ändamål, såsom att förhindra skada, undersöka möjliga överträdelser av våra villkor eller policys, främja säkerhet och integritet, eller skydda oss själva, inklusive våra rättigheter, egendom eller produkter.
I vissa fall och av särskilda skäl kommer vi att behålla information under en längre tid. Här finns mer information om när vi kan spara din information.

Integritetspolicy samt information till slutkunder

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

Uteboxen i Asarum AB, org.nr 556592-0914, (nedan ”Uteboxen”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på uteboxen.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ta fram offerter direkt till dig eller till återförsäljare och leverera rätt produkt till rätt adress samt hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-post, telefon och fysiska besök. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kommer vi inte att kunna leverera beställda produkter eller kunna hjälpa dig med de frågor som du har gällande produkten.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för den behandling som vi utgör för att kunna ta fram en offert till din återförsäljare, är intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter i samband med offertlämning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: kunduppgifter så som till exempel namn, efternamn, adress, email adress, telefonnummer, bilder, ritningar på fastigheten eller andra liknande uppgifter som du har lämnat till vår återförsäljare eller direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress, garanti- och reklamationsärende, support och övervakning.

Dina personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig eller från någon av våra återförsäljare, dvs. det företag som du har köpt produkterna av.

Mottagare eller kategorier av mottagare

 • Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som tex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.
 • Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU/EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

 • Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
 • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler
 • Reklamationer/garantier – succesivt men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
 • Kundsystem, statuslistor– succesivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
 • Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@uteboxen.se eller via vår växel 0454-320120. Du behöver också besöka vårt kontor på Hokavägen i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller liknande.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@uteboxen.se